Poslední aktualizace

13 Listopad, 2023

TOPlist

webmaster

dokumenty Odborné rady velitelů

 

Témata, která mají být v roce 2023 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy příslušníků jednotek HZS krajů

-

Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti SH ČMS, HASIČ I. – III.

-

Náhrady členů jednotek SDH obcí - náhrady poskytované v případě služebního úrazu

-

Seznam strojníků a hasičů s odborností II. a III. s končící platností

-

Ověřování praktických dovedností a teoretických znalostí členů jednotek v rámci pravidelné odborné přípravy 2020

-

Výcvik JPO v areálu skladu ČEPRO a.s Třemošná 26.10.2019

-

Metodický pokyn 2/2017 - psovodi SH ČMS 

Metodický pokyn 3/2017 Velitel 

Metodický pokyn 4/2017 Strojník 

-

Seznam jednotek bez odborné způsobilosti velitele

-

-

Dopis pro velitele JSDH, starosty KSH a starosty OSH o spolupráci s ÚORR

-

Dokument pro potřebu požárního sportu s upozorněním na přestupy v postupových soutěžích v PS 2014

-

seznam hasičů se splněnými odznaky Hasič+Strojník

-

Dopis HZS PK k odborné přípravě JPO

-

Nová mýtná povinnost na zpoplatněných pozemních komunikacích podle novely zákona :

průvodní dopis MV       příloha 1     příloha 2     příloha 3

-

Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků platný od 1.1.2010

-

Nová legislativa - provoz vozidel :

Lékárnička musí být takto vybavena od 1.1. 2011 (všechna vozidla).  Bezpečnostní vesty musí být i v civilních vozidlech (dosud jen ve  služebních) od 1.1.2011.   Karta 1.pomoci   a   postup zvládání dopravní nehody   - vybavit všechna  auta  do 5.9.2009 (nejlépe vytisknout a  zalaminovat) ( týká se i soukromých  vozidel ne jen služebních!!)  V autě nemusí být náhradní pneumatika, pokud je auto vybaveno  předepsanou  sadou  na opravu pneumatik. V osobních autech mohou být demontovány mřížky (po 15.9.09), ale počet  míst  k  sezení (4) se změnit nedá !!

-

Metodika pro stavění protipovodňových zátarasů z pískových pytlů

 -

Informace o přepravě osob hasičskými vozidly.

-

Metodika pro zřizování jednotek SDH obcí - metodika, příloha, výkon služby JPOII-III, pokyn 36-2003, pokyn 38-2005

-

vzor taktického cvičení JSDHO      stahuj

vzor prověřovacího cvičení JSDHO        stahuj  

oznamovací protokol k TC a PC JSDHO       stahuj

-

testové otázky k získání odbornosti Hasič I.-III.      stahuj  komplet      otázky    odpovědi