Poslední aktualizace

25 Květen, 2022

TOPlist

webmaster

dokumenty ORM

Upřesněni pravidel OZ hry Plamen 2020-21

-

Metodický pokyn k čerpání dotace MŠMT ČR 2020

-

Základní informace k Programu VIII na rok 2017 pro SDH

-

Nová Směrnice hry Plamen platná od 1.9.2016

Dodatek č.3 ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu

-

Aktuální znění vyhlášky 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb.

-

ÚORM zveřejnila na stránkách DH testové otázky pro získání odznaků odbornosti

-

test pro získání odznaku preventista ZŠ