Poslední aktualizace

2 Září, 2021

TOPlist

webmaster

dokumenty Výkonného výboru

 

Hlášení o činnosti SDH za rok 2020

vysvětlivky k hlášení

-

Dokumenty k volebním valným hromadám sborů a okrsků SDH 2019-2020

Materiál k opětovnému zvolení statutárního zástupce

Zabezpečení VH sborů a okrsků 2019-2020

Zajištění valných hromad sborů (příloha č. 1)

Návrh vedení valné hromady sboru (příloha č. 2)

Vzor usnesení valné hromady sboru (příloha č. 3)

Zpráva o hospodaření sboru (pokladní zpráva) (příloha č. 4)

Zpráva revizora sboru (příloha č. 5)

Zpráva VH sboru 2020 - dokument má dvě strany !!!

Zpráva VH okrsku 2020 - dokument má dvě strany !!!

Hlášeni o činnosti SDH - - vysvětlení k hlášení

Příručka funkcionáře sboru 2019

Příloha k registračnímu listu SDH

Příloha k registračnímu listu Okrsek

-

Smlouva s ochranným svazem autorským (OSA), byla dodatkem ke smlouvě prodloužena do konce roku 2020.

https://www.dh.cz/index.php/smlouvy/321-smlouva-s-ochrannym-svazem-autorskym

-

Pořádání plesů, jiných kulturních akcí a tombol sbory dobrovolných hasičů

(informace jsou platné ke dni 6. 2. 2019)

-

Směrnice sportovních oddílů SH ČMS

Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů SH ČMS

-

Směrnice starosty SH ČMS
k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u SH ČMS

-

Návod na použití karet EYCA v elektronické verzi - registrace + přihlášení do aplikace

-

Statut odborných rad - bez mládeže

-

Metodický pokyn pro zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

vzor průvodního dopisu , příloha pro jednoduché účetnictví , příloha pro podvojné účetnictví

-

Kolektivní hromadná licenční smlouva o veřejném provozování chráněných děl (OSA) na období 2016-2018

-

dokumenty k ŘVH:

 

-

Formulář na přestup člena z SDH do SDH

-

Pokyn Starosty SH ČMS k používání symbolů SH ČMS s ochrannou známkou

-

Statut vyznamenání a čestných titulů

Statut udělení Záslužné medaile OSH - dodatek č.1

Návrh na udělení Záslužné medaile OSH

Návrh na udělení medailí a stužek za věrnost

Návrh na udělení vyznamenání - formulář

Návrh na udělení vyznamenání - vzor !!!

-

Ceník pro udělování vyznamenání