Poslední aktualizace

18 Duben, 2018

TOPlist

webmaster

Dokumenty k pojistným událostem

 

Od 1.1.2014 došlo ke změně pojišťovny zajišťující pojištění mladých hasičů. Základní informace k úrazovému pojištění mladých hasičů pro roky 2014-2017 naleznete níže. Pojištěnými osobami jsou pouze děti do 18 let, nikoli všichni členové SH ČMS. Podrobné informace k pojištění budou k dispozici na celostátní setkání vedoucích OORM a KORM v Přibyslavi. Úrazy, ke kterým došlo do 31.12.2013 se likvidují přes pojišťovnu Generali, na Kooperativu se hlásí až úrazy, které se staly 1.1.2014 a později.

1) Bližší informace o pojištění na webu ČRDM
Na webu ČRDM již naleznete bližší informace o novém pojištění, které máme na období 2014–2017 sjednáno u pojišťovny Kooperativa. Delší časová prodleva, za kterou se tímto velmi omlouváme, byla způsobena komunikací s pojišťovnou ohledně metodiky vyplňování pojistných formulářů.
Nyní již máme připravené předvyplněné vzory hlášení úrazu i hlášení škody, které naleznete na webu ČRDM v sekci Pojištění. K dispozici jsou zde rovněž formuláře, které lze vyplňovat elektronicky.

Bližší informace o úrazovém pojištění naleznete na: http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/

Citace z mailu ČRDM: “Nový formulář pojišťovny Kooperativa je určený přímo pro členské organizace ČRDM a pro další subjekty, které jsou k naší úrazové pojistce připojeny.

Tímto vás prosíme, abyste pro hlášení úrazů využívali výhradně tento nový formulář. Ve formuláři se nově uvádí IČ organizace, resp. pobočného spolku, který pořádá akci, na které došlo k úrazu, dále je zde specializované pole pro zadání kódu úrazu.”

Připomínám, že naše organizační články uvádí IČO svého příslušného OSH, které formulář v dolní části i potvrdí.

Kód úrazu slouží pro rozlišení akcí a činností, vysvětlivky naleznete na boku formuláře.

 

Článek o pojištění soutěží HN 7/2013

Info k problematice pojištění

 

Pojistka HVP :     Úrazová pojistná smlouva  + dodatek ze dne 22.3.2013

                            Oznámení pojistné události

                            Všeobecné pojistné podmínky

                            Doplňkové pojistné podmínky    

                            Zpráva ošetřujícího lékaře

 

                            Pojistná smlouva odpovědnost

                            Smluvní ujednání

                            Všeobecné pojistné podmínky

 

Pojistka Kooperativa (pouze pro mládež) :

Pojistná smlouva Kooperativa

Všeobecné pojistné podmínky

Zvláštní pojistné podmínky

Ohlášení pojistné události

Ohlášení pojistné události - vzor