Poslední aktualizace

10 Květen, 2021

TOPlist

webmaster

 

 přihlášky zaslat přes portál prihlasky.dh.cz do úterý 18.5.2021

OZ Plamen 2021 jaro , potvrzení o testování

_____________________________________________________________________________________________________

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

V období 1. 4. - 15. 4. 2021 proběhlo hlasování představitelů SDH č. 1/2021 per rollam o hospodaření OSH Plzeň - sever za rok 2020. Všem, kteří jste se hlasování zúčastnili vyjadřuji poděkování za čas, který jste hlasování věnovali pozornost a svůj čas i v této nelehké a zvláštní době! Výsledek je 106 představitelů pro, 24 představitelů proti (resp. nezúčastnili se hlasování) Zápis je přílohou, vč. podpisu

Děkuji za Vaši spolupráci!

Alena Foldová, starostka OSH Plzeň - sever

_____________________________________________________________________________________________________

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

I nadále je kancelář OSH Plzeň - sever uzavřena pro veřejnost. Pracujeme z domova, řešíme pouze důležité a nezbytné záležitosti, týkající se chodu kanceláře. Výkonný výbor, vedení OSH Plzeň - sever i odborné rady svá jednání vedou korespondenční cestou - emailovou komunikací. Vaše případné návrhy na vyznamenání nadále můžete zasílat pouze poštou.
Epidemilogická situace nám bohužel jiný způsob práce a komunikace prozatím neumožňuje.
Připomínám všem starostům sborů a okrsků, že do 30. dubna 2021 je třeba odevzdat "PŘEHLED O MAJTEKU A ZÁVAZCÍCH" a to pouze v originále - dokument zasílejte poštou nebo jej při pobytu v Plzni vložte do poštovní schránky kanceláře OSH, která je umístěna v průjezdu z Kollárovy ulice (schránka se 1x - 2x týdně vybírá)
Tabulka, který subjekt Přehled již odevzdal, bude zveřejněna na aktuální stránce webu.

Všem nám přeji především pevné zdraví a vyjadřuji přání, abychom se v co nejbližší době mohli vrátit k naší hasičské činnosti!!!
Alena Foldová, starostka OSH Plzeň-sever

 

Tabulka Přehled o majetku a závazcích

_____________________________________________________________________________________________________

Stanovy SH ČMS konečná úprava 15.12.2020

Jednací řád pro hlasování orgánů SH ČMS per rollam (Rozhodnutí mimo zasedání)

_____________________________________________________________________________________________________

Nový formát rejstříku sportu od 18. 10. 2020

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________