Poslední aktualizace

22 Listopad, 2020

TOPlist

webmaster

 

D O P O R U Č E N Í

k postupu při přípravách řádných valných hromad SDH a okrsků a informace z kanceláře OSH Plzeň - sever

_____________________________________________________________________________________________________

V důsledku opatření Vlády ČR a MZ ČR bude od 14.10.2020 do odvolání uzavřena kancelář OSH Plzeň - sever! 
Veškeré záležitosti, týkající se především. vyúčtování dotací z Plzeňského kraje a MŠMT ČR budou řešeny výhradně elektronickou cestou nebo telefonicky s pracovnici kanceláře p. Silhankovou! (bude pracovat z domova!!!) Ostatní důležité informace, např. přihlašování nebo odhlášení členů, návrhy na vyznamenání bude vyřizovat starostka OSH!

Věřím, že nastalé opatření bude respektováno! Děkuji za pochopení! 

Alena Foldová
starostka OSH Plzeň-sever
alenafoldova@seznam.cz
GSM: 724 786 590


_____________________________________________________________________________________________________

Milé kolegyně,Milí kolegové, 

dovoluji si Vás požádat o rozeslání dotazníku pro vedoucí kolektivů mladých hasičů.Pomocí dotazníku získáme nezbytné podklady pro vypracování žádosti/projektu do nově vyhlášené výzvy MŠMT – práce s dětmi a mládeží 2021.Velmi Vám děkuji za pomoc. 

Prosba k vedoucím kolektivů mladých hasičů.

MŠMT ČR vyhlásilo novou výzvu k podání žádostí o dotaci v oblasti práce s dětmi a mládeží na rok 2021. Žádost bude podávat SH ČMS jako hlavní spolek a jde o finanční podporu činností jako jsou tábory, vzdělávání vedoucích, volnočasové aktivity kolektivů, mezinárodní spolupráce, provoz OSH i KSH a další.

Výzva obsahuje nové prvky a pro zpracování odpovídajícího projektu je pro mě nezbytná vaše pomoc.

V přiloženém dotazníku https://forms.gle/nx43JMjTA1drg7ME7 vás prosím o vyplnění několika informací.

Jde zejména o volnočasové aktivity, zda v rámci svých schůzek nebo akcí v roce 2021 předpokládáte i tuto náplň činnosti: mezigenerační dialog (zejména spolupráce nebo akce se seniory) a pomoc se zmírněním vzdělanostních následků pandemie Covid – 19 (jde hlavně o vzdělávací činnost, neformální vzdělávání dětí na schůzkách či samostatných akcích, něco jako vzdělávací dny, příkladem je např. příměstský tábor s prvky vzdělávání, které jsou nám blízké např. první pomoc, prevence při mimoř. situacích, zdravověda, ekologie, orientace v přírodě a další).

Vaše náměty mi velmi pomohou při tvorbě projektu, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci. Pokud budete mít v roce 2021 zájem o dotaci na volnočasové aktivity, kontaktujte prosím co nejdříve vaše Okresní sdružení hasičů a váš požadavek upřesněte. Okresní sdružení poté celkovou požadovanou částku za okres předá SH ČMS. Dotace může být poskytnuta jen do výše celkové alokace na tuto oblast, kterou budeme znát až po schválení žádosti.

Velmi Vám děkuji za pomoc a spolupráci.

 S pozdravem

Ing. Monika Němečková
náměstkyně starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45, 121 07, Praha 2
+420 222 119 506, + 420 606 683 699
monika.nemeckova@dh.cz
www.dh.cz_____________________________________________________________________________________________________

Hlášení o činnosti SDH za rok 2020

_____________________________________________________________________________________________________

Nový formát rejstříku sportu od 18. 10. 2020

_____________________________________________________________________________________________________