Poslední aktualizace

25 Květen, 2022

TOPlist

webmaster

 

_____________________________________________________________________________________________________

Výsledky krajského kola POOD 2022

Okresní vyhodnocení Centrum Caolinum Nevřeň

_____________________________________________________________________________________________________

závěrečné část Plamen , upřesnění pravidel

Tato akce bude probíhat po celou dobu konání jarního kola ve Všerubech

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

propozice soutěže

_____________________________________________________________________________________________________

Přehled o majetku a závazcích za rok 2021 - Tento dokument je povinnost odevzdat nejpozději do 30. dubna 2022, a to pouze s podpisem statutárního zástupce (starosta), bez razítka a řádně vyplněné, včetně celého sídla sboru nebo okrsku, IČ i čísla ve veřejném rejstříku!!! V drtivé většině SDH se vede pouze daňová evidence, stačí tedy odevzdat tento Přehled s vyplněnými řádky 04,05,10 a 99. Tam, kde sbory vedou podvojné účetnictví dokládají ve zkrácené verzi Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu a Přílohu k účetní závěrce.

Odevzdání Přehledu majetku a závazků za rok 2021

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Žádost o spolupráci všech OSH Pk po projednání problematiky v KOROO a ve VV KSH Pk

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________