Poslední aktualizace

21 Březen, 2023

TOPlist

webmaster

 

 

Někdy nás smutné události zastihnou nepřipravené...stejně tak tomu bylo a je s oznámením o odchodu Zasloužilého hasiče pana Milana Duba z SDH Vochov.
Pan Dub k dobrovolným hasičům nastoupil již v roce 1969 a od svého vstupu se stal aktivním a pracovitým členem sboru. Prošel mnoha funkcemi: po mnoho let vykonával funkci velitele JPO V ve Vochově i v okrsku. Deset let byl členem okresní odborné rady represe (po staru velitelů), byl držitelem odborností HASIČ III, VELITEL a STROJNÍK. Od roku 1978, kdy vykonal zkoušky rozhodčího instruktora v požárním sportu se pravidelně zúčastňoval jako rozhodčí všech sborových, okrskových, okresních i krajských soutěží. Se svou ženou Zdeňkou byli v posledních několika letech neodmyslitelnou součástí sboru rozhodčích i na mládežnických soutěžích. Své bohaté zkušenosti pan Dub rád a ochotně předával mladším kolegům, nezkazil žádnou legraci a pro svou kamarádskou a přímou povahou byl oblíbeným a vyhledávaným hasičem a především člověkem!
Za svou dlouholetou poctivou činnost ve prospěch dobrovolných hasičů byl několikrá oceněn. V květnu roku 2015 převzal v CHH v Přibyslavi titul Zasloužilý hasič, který mu právem náležel.
V osobě pana Duba odešel skvělý hasič, dobrý kamarád, obětavý manžel a táta. Milane - my nezapomeneme!!!

Za výkonný výbor OSH Plzeň-sever, Alena Foldová, starostka

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Datové schránky (nejen) pro neziskové organizace #2 – 7+ praktických tipů, jak datovkou zjednodušit fungování organizace naleznete v odkazu : Výkonný výbor/datová schránka, nebo přímo v odkazu

 

Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever

 

 Přehled o majetku a závazcích naleznete zde, průvodní dopis se vyplňovat nemusí. Tento Přehled za rok 2022 je povinnen každý sbor odeslat na Městský soud - spolkový rejstřík POUZE datovou schránkou, nejpozději do konce roku 2023...Přehled se neodevzdává na kancelář OSH!!!

 

Pro objednání plastových průkazů, je nutné, aby měl člen vloženu aktuální fotografii v centrální evidenci. Přislušný tiskopis se jmény a registračními čísly členů je třeba do června 2023 odeslat na kancelář OSH nejpozději ve dvou termínech na příslušném objednávkovém formuláři: do 25. března 2023 a druhým termínem je 10. červen 2023

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________