Poslední aktualizace

21 Leden, 2021

TOPlist

webmaster

 

Vážení,

dovolte, abych Vám všem, kteří jste vyjádřili jakoukoliv formou svá přání jak k vánočním svátkům, tak do nového roku pro nás, dobrovolné hasiče na okrese Plzeň – sever, poděkovala!

Je za námi nesmírně komplikovaný rok. Rok 2020 začal zostra, nikoho nezajímala zpráva ze Silvestra, že kdesi v Číně je nějaký nový virus. To další už jsme zažili sami…Rok, který jako by nebyl! Pro mnohé nebyla práce, nekonala se řada akcí jak sportovních, tak kulturních, nebylo (a stále není) možné dojít si na oběd, do kina, nakupovat leckdy hlouposti, svět byl a bohužel stále je „na JIPce“…

Mnozí z nás nečekali, a okamžitě se v jarních měsících zapojili do pomoci, za což je třeba stále děkovat a být vděční a zároveň hrdí na to, že naše velká hasičská rodina i v této opravdu těžké době držela pohromadě! Bohužel se během uplynulých měsíců rušila velká část našich aktivit, na které jsme byli zvyklí – pořádání soutěží jak pro mládež, tak pro dospělé, naplánované oslavy a další akce se neuskutečnili, nemohli a nadále se nemůžeme v dostatečném počtu scházet…ale věřím, že i toto období překonáme.

Přejme si navzájem ohleduplnost, zodpovědnost k sobě samým i k druhým, odvahu, trpělivost a především ocelové zdraví!!!

 

                                                                  Alena  F o l d o v á

  starostka OSH Plzeň-sever

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Oznamuji Vám, že od 4. ledna 2021 bude nadále pokračovat uzavření kanceláře OSH Plzeň - sever, a to do odvolání! Pracovnice kanceláře p. Šilhánková bude pracovat z domova! Prosím, pokud budete potřebovat cokoliv z oblasti účetnictví, obracejte se na ni buď telefonicky nebo elektronicky, a to s dostatečným časovým předstihem tak, aby Vám Váš požadavek mohla včas vyřídit!

Členské příspěvky posílejte převodním příkazem na účet OSH 236 675 071/0300, variabilním symbolem je registrační číslo SDH, začínající trojčíslím 325, do zprávy prosím nezapomeňte dopsat počty dospělých a mladých hasičů!

VEŠKERÉ ZÁLEŽITOSTI, TÝKAJÍCÍ SE HLÁŠENÍ O ČINNOSTI, PŘIHLÁŠKY NOVÝCH ČLENŮ A PŘÍPADNÉ NÁVRHY NA VYZNAMENÁNÍ VYŘIZUJE P O U Z E STAROSTKA OSH p. Foldová!

Hlášení o činnosti za rok 2020 posílejte elektronicky nebo poštou, přihlášky nebo návrhy na vyznamenání lze po zaheslování zasílat rovněž elektronicky nebo také poštou - důsledně toto dodržujte a zdvořile prosím, nezatěžujte s těmito záležitostmi pracovnici kanceláře OSH! Budete-li potřebovat osobní konzultaci, jsem připravena Vám vyhovět po vzájemné předchozí domluvě - setkání lze uskutečnit v počtu 2 osob v kanceláři OSH - což dovoluje současné protiepidemické opatření! Věřím, že nastalou situaci chápete a budete se podle toho řídit - děkuji Vám všem za pochopení!

KONÁNÍ ŘÁDNÝCH VALNÝCH HROMAD SBORŮ A OKRSKŮ V SOUČASNÉ DOBĚ NELZE USKUTEČNIT!

AlenaFoldová, starostka OSH

_____________________________________________________________________________________________________

Členské příspěvky 2021 a odevzdaná hlášení o činnosti za rok 2020

_____________________________________________________________________________________________________

Stanovy SH ČMS konečná úprava 15.12.2020

Jednací řád pro hlasování orgánů SH ČMS per rollam (Rozhodnutí mimo zasedání)

_____________________________________________________________________________________________________

D O P O R U Č E N Í

k postupu při přípravách řádných valných hromad SDH a okrsků a informace z kanceláře OSH Plzeň - sever

_____________________________________________________________________________________________________

Hlášení o činnosti SDH za rok 2020

_____________________________________________________________________________________________________

Nový formát rejstříku sportu od 18. 10. 2020

_____________________________________________________________________________________________________