Vážení kolegové,

 

jelikož se neustále množí dotazy ohledně přepravy mladých hasičů na různé akce v DA Avia  a starších DA  musíme vše osvětlit.  

 

Vše vychází ze špatného výkladu zákona 361/2000 Sb., jelikož ten v § 6 odst. 1 písm. b jasně stanovuje, že řidič je povinen nepřepravovat  ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není  vybaveno zádržným bezpečnostním systémem (jedná se o všechny DA Avia) dítě mladší tří let a dítě menší než 150 cm na  sedadle vedle řidiče.

 

Příklady přepravy dětí v různých typech vozidel dle ministerstva dopravy  a jejich webových stránek:      http://www.ibesip.cz/cs/Detske_autosedacky/Novy-zakon/

 

1. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 bez bezpečnostních pásů (tj. nevybavené na žádném sedadle bezpečnostním pásem)
-  se dítě mladší než 3 roky vůbec vozit nesmí
-  děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez

   autosedačky
-  dítě větší než 150 cm je možné vézt na sedadle vedle řidiče
-  počet přepravovaných dětí starších 12 let nesmí přesáhnout počet povolených

   míst k přepravě osob

 

Vysvětlení kategorií vozidel

Kategorie M
- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob

Kategorie N
- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

Kategorie vozidel M se člení na:
a) M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo       

    víceúčelová vozidla,
b) M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž

    nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.
c) M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž

    největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.

Kategorie vozidel N se člení na:
a) N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
b) N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje

    12 000 kg,
c) N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.