Zápis z jednání rady POORM, rady mládeže Plzeň – sever a zástupců družstev, které se v loňském ročníku umístili na 1-10 místě v obou kategoriích.


1.      Zahájení

ð Pepa Sak přečetl úvodní zprávu, ve které shrnul loňský ročník POORM a činnost rady POORM.

 

2.      Kandidáti do rady POORM pro ročník 2009/2010, volební komise

ð Předseda volební komise: Kamil Hanus

ð Členky volební komise: Marie Stará, Hodinová

 

ð Navrženi byli: Josef Sak, Lenka Palánová, Milan Hamata, Jan Suchý, Jan Pechát, Kateřina Müllerová

ð Kandidaturu přijali: Josef Sak, Lenka Palánová, Milan Hamata, Jan Suchý, Jan Pechát

 

3.      Výběr závodů pro POORM 2010

V roce 210 bude do seriálu soutěží POORM počítáno 10 závodů, jejichž OZ byla doručena ve stanoveném termínu radě POORM. Soutěže budou s drobnými úpravami shodné s rokem 2009.

 

4.      Připomínky k OZ soutěží v roce 2010

ð Netradiční disciplíny - lyže v Horním Hradišti, štafeta v Mrtníku, štafeta ve Všerubech – budou započítány do POORM za podmínky přesného popsání disciplíny v propozicích (délka tratě, rozmístění překážek, kolik dětí/vedoucích překonává, jak dlouhé lyže apod.)

ð Strojník u kategorie mladší u disciplíny požární útok – ve všech závodech zařazených do POORM, při disciplíně požární útok může funkci strojníka u mladší kategorie vykonávat pouze osoba starší 18 let, nebo osoba registrovaná jako vedoucí (příp. instruktor) a uvedená v registračním listu odevzdávaném v lednu na OSH Plzeň – sever.

ð Zimní ZPV, Úněšov – dojezd družstev dle přihlášek přes internet (nikoli všichni na začátku), start obou kategorií najednou (nikoli napřed mladší, potom starší) – viz ZPV Plamen. Upřesnění způsobu vázání uzlů.

ð Nevřeňské bloudění – děti budou mít u sebe funkční mobilní telefon jehož číslo nahlásí na startu soutěže. Na kartě bude uvedeno telefonní číslo pořadatelů. Mobilní telefon bude možné využít jen pro přivolání pomoci v nutných případech.

 

Kompletní OZ jednotlivých soutěží budou uveřejněny na www.oshps.cz

 

5.      Volby rady POORM pro ročník 2009/2010

ð Vzhledem k přijetí kandidatury do rady POORM pěti uchazeči, byla volba nové rady poháru pro ročník 2009/10 provedena formou hlasování o zvolení všech pěti nominovaných kandidátů jako celku.

ð Výsledky hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

 

6.      Změny v OZ POORM

ð Změny členů rady POORM a jejich kontaktních údajů

ð Doplnění povinnosti řídit se při přihlašování na soutěže termínem stanoveným pořadatelem v pozvánce k soutěži.

ð Stanovení možnosti doplnit radu POORM členem rady mládeže v případě, že se některé ze soutěží nezúčastní v minimálním počtu 3 osob.

ð Doplnění výčtu soutěží, jejichž výsledky budou sledovány radou POORM – zejména soutěže dorostu

 

7.      Diskuse - Vyhlášení loňského ročníku POORM

ð Závěrečné vyhlášení výsledků uplynulého ročníku POORM se uskuteční v kulturním domě v Manětíně dne 21. 11. 2009 od 13 hodin

ð Projednán rozpočet i dostupné zdroje

ð Ceny pro první tři družstva v každé kategorii: balíček + poukázka za umístění (finanční odměna)

ð Moderátorem vyhlášení bude DJ spolu s J. Sakem

ð Pozvánky významným hostům dle určeného seznamu rozešle A.Foldová (pozvánka/vstupenka i průvodní dopis předány)

ð A. Foldová zajistí výtisk „projektu“ – dokumentu pro prezentaci uplynulého ročníku POORM, který bude předán Seaspolu a dalším významným hostům spolu s pozvánkou na vyhlášení

ð Občerstvení ve VIP salónku a limo pro děti zajistí Kamil Hanus (SDH Manětín)

ð Trička pro vyřazené děti zajistí  L.Palánová

ð Info vedoucím o objednání triček pro vyřazované děti – A.Foldová (tričko á 120 Kč si hradí každý sbor, platba předem spolu se „vstupným“ na vyhlášení v Nevřeni na bloudění nebo na OSH).

ð Další schůzka k vyhlášení se uskuteční v hasičárně v Kralovicích, 3.11.2009 od 19 hodin – pozvánky rozešle J. Frána

ð Návrh pamětních listů pro zúčastněná družstva a kalendáře pro rok 2010 zajistí J. Sak.

ð Trička pro hostesky (žlutá barva) zajistí A.Foldová