Zápis

z jednání ORM Plzeň – sever konaného v Nevřeni 18. prosince 2007

 

přítomni: Frána, Genttner, Hamata, Hanusová, Muller, Pašek, Sak, Šebková, Pechát.

omluveni: Foldová.

 

hodnocení podzimních soutěží

OP vedoucích

plán práce na rok 2008

 

1)     hodnocení podzimních soutěží

-         Hra Plamen – Obora, chyběly podpěry na střelbě pro mladší kategorii. Jinak byla soutěž hodnocena jako úspěšná.

§        nedodání podpěr na střelbu je chyba pořadatele, kterou bohužel nelze v průběhu závodu řešit tak aby nedošlo k poškození některého z družstev. Pro příští ročníky bude ORM věnovat větší pozornost vybavení jednotlivých stanovišť

-         Nevřeňské bloudění – pro příští ročníky doporučeno vyřešit stanoviště svinování hadic, na džberovku dodat 6 stejných plechovek a provést vyhodnocení kategorie mladší v průběhu soutěže, po doběhnutí poslední hlídky v této kategorii.

-         Vyhodnocení poháru ORM – Horní Bělá, dle odezvy na netu přijato dětmi velmi kladně. Bylo by dobré pro příští rok sehnat ceny na toto vyhodnocení a vůbec zapracovat připomínky které sepsal Ondra Pašek bezprostředně po ukončení této akce. 

-         Střelba na čerta – Ledce, problém s výsledky byl po několika opravách vyřešen.

 

2)     Školení nových vedoucích II. a III. kvalifikační stupeň plánováno na 16. – 17. února je nutno zajistit místo na Horní Bělé v tomto termínu probíhá Bělská 30. zájemci o obnovu by po dohodě přijedou v neděli na přezkoušení.

 

3)     Plán činnosti ORM na rok 2008 je přílohou zápisu

 

4)     Různé

-         Hamata – SDH Horní Bříza má zájem o pořádání jarního kola hry plamen na školním hřišti, je nutné dojet na místo a zjistit zda bude prostorově vyhovovat.

-         Sak – bylo by dobré určit rozhodčí disciplin na jarní kolo hry Plamen a přizvat je na plánované školení rozhodčích 1. a 2. března.

 

ORM doporučuje

-         Pro soutěže PORM a příští ročníky hry Plamen používat na střelbě pro kategorii mladší jako podpěru savici

ORM ukládá

-         J. Fránovi – zjistit v Horní Bříze zda bude prostorově vyhovovat školní hřiště pro pořádání jarního kola.

-         J. Fránovi – rozeslat předběžné pozvánky na školení vedoucích se seznamem vedoucích kteří mají kvalifikaci v letošním roce obnovovat.