Z Á P I S

Z jednání odborné rady historie a Zasloužilých hasičů,

konaném 12. března 2008-03-13

 

 

 


Přítomni:          p.Štefl, p.Randa, p.Hezký, p.Fanta, p.Foldová

Nepřítomni:      p.Salzman

Hosté:              p.Filip, p.Kučera

 

Program:

 

  1. Příprava na setkání Zasloužilých a dříve narozených hasičů při oslavách 125 let požární ochrany v Nýřanech
  2. Seznámení s počtem přihlášených historických praporů z hlášení VVH sborů.
  3. Pomoc rady historie při výročích sborů

 

Jednání rady zahájil a řídil p.Štefl

 

- p.Kučera seznámil radu s časovým plánem dne 26.dubna 2008 při průběhu oslav 125 let požární ochrany v Nýřanech  a pozval všechny příznivce hasičiny na její účast.

Pořadatel výročí spolu s radou historie uskuteční okresní setkání Zasloužilých a dříve narozených hasičů s tímto programem.

1.      slavnostní mše svatého Floriána v kostele sv. Prokopa

2.      průvod techniky a sborů z náměstí k hasičské zbrojnici

3.      v prostorách hasičské zbrojnice bude po celý den výstava historické a soudobé techniky a prostředků PO

4.      odpoledne bude zahradní veselice s hudbou

 

- rada historie připraví pozvánku a osloví všechny starosty okrsků na počet Zasloužilých a dříve narozených hasičů, kteří se oslav účastní. Starostové okrsků nahlásí počet hasičů p. Šteflovi nebo p.Foldové do 10.dubna i s požadavky na dopravu.

 

- p.Randa požádal o uspořádání samostatného setkání Zasloužilých hasičů. Rada doporučila toto setkání vzhledem k značnému množství pořádaných akcí zařadit na program po prázdninách.

 

-         p.Foldová seznámila radu s počtem přihlášených historických hasičských praporů uvedených v hlášení z VVH sborů. Ze 133 sborů okresu Plzeň sever přihlásilo prapor 11 sborů – Dýšiná, Dolní Bělá, Všeruby, Manětín, Tlučná, Nýřany, Město Touškov, Horní Bříza, Stýskaly, Kralovice, Plasy.

-          

-         p. Filip vznesl požadavek na zmapování hasičských kronik a kronikářů.

-          

-         p. Štefl  - na radu historie se žádný sbor neobrátil s žádostí o pomoc při organizování výročí SDH v roce 2008.

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í

 

Rada historie ukládá:

 

-         vedoucímu rady a vedoucímu kanceláře – rozeslat pozvánku na oslavy v Nýřanech všem starostům okrsků s povinností nahlásit počet účastníků do 10.4.2008

 

-         11.4.2008 nahlásit počet účastníků p. Kučerovi i s požadavky na dopravu

 

 

Rada historie pověřuje:

 

- p. Hezkého návštěvou Státního archivu v Plasích při pátrání po historických praporech a působení dobrovolných             hasičů na našem okrese.          

 

 

Zapsal: Štefl Milan