U S N E S E N Í

z jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Plzeň – sever,

konaného dne 13. listopadu 2010 v Kralovicích

Přítomno :

ze 131 zástupců SDH přítomno       99    tj.    75,5     %

hostů : 40

 

Návrhová komise :

Předseda : Robert Kučera – SDH Nýřany    členové :  Jan Suchý – SDH Ledce, Antonín Šípek – SDH Trnová

Mandátová komise :

Předseda : Josef Fila - Žihle         členové : Ing. František Lüftner – SDH Kralovice, Petr Slach – SDH Horní Hradiště

Zapisovatel jednání : Lucie Slachová – SDH Horní Hradiště

Řídící jednání : Milan Štefl – SDH Kaznějov    ověřovatelé zápisu : Miroslav Tlustý – SDH Dýšina, Pavel Kolář – SDH Horní Hradiště

Shromáždění představitelů SDH bere na vědomí :

-         zprávu starostky OSH PS p. Aleny Foldové

-         zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad

-         informace ze 4. sjezdu SH ČMS, konaném ve dnech 3. a 4. 7. 2010 v Ostravě

-         metodiku konání VVH SDH a okrsků

-         zrušení SDH Líšťany zpětně k 1. 1. 2010

-         odstoupení Ing. Vlastimila Červenky z krajské kontrolní a revizní rady

-         předaná hasičská vyznamenání p. Vágnerové, p. Hniličkovi, p. Rumlovi, SDH Bdeněves a SDH Dolní Hradiště a JPO Nýřany a Heřmanova Huť

-         omluvné dopisy p. Kamila Hanuse a p. Jaroslava Frány

 

Shromáždění představitelů SDH schvaluje :

-         výsledky hospodaření OSH k 30. 9. 2010

-         rozpočet hospodaření na rok 2011 po úpravě v kapitole členské příspěvky

-         zprávu okresní kontrolní a revizní rady

-         navýšení členských příspěvků u řádných členů – hasičů na 100,-- Kč za rok, u mladých hasičů zůstává částka 50,-- Kč za rok

 

 

 

 

 

Shromáždění představitelů SDH doporučuje :

 

-         Krajskému sdružení hasičů Pk jako člena krajské kontrolní a revizní rady p. Eduarda Cízla z SDH Kostelec za odstupujícího p. Ing. Vlastimila Červenku za OSH Plzeň - sever

 

 

Shromáždění představitelů SDH potvrzuje :

 

-         p. Miroslava Plaščiaka jako vedoucího odborné rady civilní ochrany a ochrany obyvatel

 

 

Shromáždění představitelů SDH ukládá :

-         všem SDH uskutečnit VVH do 31. ledna 2011 a odevzdat Hlášení o činnosti za rok 2010

-         všem okrskům uskutečnit VVH do 28. února 2011

-         všem členům do 31. ledna 2011 provést odvod členských příspěvků na rok 2011

-         výkonnému výboru vyhodnotit diskusi z dnešního jednání